Красив почерк, калиграфия, грамотност? Мисията възможна!

Уроците по красив почерк са потънали в забрава, а същевременно началните учители все още - и напълно оправдано - намаляват оценките за грозно писане. Разбира се, така и трябва. Допълнителните уроци по красиво писане ще подобрят ли ситуацията? По тези и още ваши въпроси решихме да попитаме експерта – филолог и преподавател по краснопис в Академия КИТ.
Виргиния Калекова
Преподавател в Школа Краснопис

Въпрос: Курсовете по краснопис, включително за деца, са рядкост в България. Защо Академия КИТ се зае с това?

В.К.: С навлизането в компютърната епоха започнахме да губим умението за красиво, а да не говорим за калиграфско писмо. Съдете по себе си. Комуникираме в социални мрежи, в чат приложения, форуми, основно онлайн предвид и ситуацията Ковид-19. Дори любителите на изкуството и природата не могат да се разделят със своя смартфон. Това е бич в случай, че не се научим да използваме широките възможности на технологиите ЕРУДИРАНО. Да, говоря за нас, възрастните. Нашите деца ще забравят или няма да се научат как да общуват лице в лице и ще изгубят това умение покрай нас. Що се отнася до писаното слово, ситуацията е сходна. Едно нещо е да натискаш бутони, клавиши, дисплеи, а съвсем друго – да пишеш на ръка. По-рано, когато бяха използвани по-често химикалки, мастило и пера, процесът на писане не беше толкова кратък, колкото писането на текст посредством клавиатура. А във времето на перото и мастилото, докато потапяте перото, докато ръката ви стигне до хартията, е имало време мисълта да се формира. В писането доскоро имаше определена искреност, индивидуализирана мисъл. И често искахме да пишем красиво, дори по-различно спрямо ситуацията. Сега, за да помислим върху това, което пишем, често няма време, да не говорим за красотата и богатството на писмения израз. По тази причина вече трета година развиваме доста успешно Школа Краснопис в нашия образователен център. Много е важно усвояването на системно мислене и основателят на школата ни – г-жа Кристина Върбанова – го залага във всичките ни авторски програми.

Въпрос: Кой може да участва в Школа Краснопис на Академия КИТ: фенове на епистоларния жанр, надарени деца или деца с определени пропуски?

В.К.: Диапазонът е много широк. Курсовете по краснопис са отправна точка за всяко дете, което живее в света на цифровите джаджи. Единственото условие за прием при нас е то да е преминало първи клас в училище. Там се поставят основите за изписване на графемите и е важно родителите също да са били и да продължават да са близо до писмените занимания на детето си в този важен период. Трябва на всяка цена да се запълват липси. Подобно на това, че живеем в града, ни липсва селото, така самите възрастни често забравяме писалката и хартията, ако ни се налага в работата по-често да използваме клавиатура. Няма нищо изненадващо в това, че в някои западни страни калиграфията започва да става много популярна. Хората копнеят за нещо живо, ръчно изписано, занаятчийско, така че в свободното си време с радост да вземат писалка в ръцете си и да пишат на хартия. Смята се, че калиграфията е професионален вид изкуство. Напълно вярно е! И ние с удоволствие използваме базови техники на това изкуство, за да увлечем учениците така, че да пожелаят да овладеят основите на красивото писане и златните правописни норми на книжовния ни език.

Въпрос: Звучи като комбинирано занимание за душата и интелекта…

В.К.: Нека си спомним приложното изкуство, което добавят онези одухотворени люде, които дни и нощи са преписвали на ръка книгите. Представете си тяхната търпеливост и творчество. Да, творчество, защото те влагат във всеки препис нещо от себе си – не само внимателния си почерк, но и калиграфските елементи за украса по страниците. В края на краищата, пред монасите, които преписват книгите, задачата не е само да направят текста на ръкописа четлив, но и да го украсят според вида и смисъла. В тази посока на мислене може да се каже, че красивият почерк е естетическо послание.

Въпрос: Много родители на второкласници, третокласници и четвъртокласници споделят с ужас, че не знаят какво да предприемат, за да коригират лошия почерк вследствие на условията, в които децата им за първи път трябваше да пишат букви – онлайн обучението. За всички е ясно, че проблем съществува. Какво трябва да се направи? Какво прави Школа Краснопис?

В.К.: Със сигурност връзката между лошо усвоената графемна система и успеха или неуспеха ще се търси след години, когато тези деца ще са ключова част от работната сила на страната ни.  И ще има разлика в социалното и професионално представяне. В никакъв случай различията не бива да се търсят само в грозния почерк. Но оформянето на красив почерк е свидетелство за това, че родителят е ангажиран с детето си. Именно в родителите е ключът.

Красивият и сигурен почерк идва и от правописното самочувствие. Когато мисълта ти не бива спъвана от несигурност в собствените граматични, правописни и пунктуационни компетенции, тогава нивото ти на писмен и устен изказ може да те изстреля пред конкуренцията в конкурс за каквото и да било работно място. Красивият почерк е обект на внимание в началното училище и така е редно. Само че не е достатъчно. Нужно е много по-застъпено краснописът да се развива като психически процес, на  силно съзнателно ниво. Тогава децата се научават да пишат с красив почерк и това е само страничен ефект. Майсторството с писалката или друг инструмент за писане показва нещо много по-дълбоко – показва, че индивидът е научен на търпение, старание, воля, концентрация – фините умения на мозъка, които липсват в последните години. Определено програмата в Академия КИТ повлиява почерка и всичко зависи от индивидуалните характеристики и задачите по време на обучението, като старанието ни е всеки елемент да бъде възприеман едновременно естетически и като част от стройната книжовна система на българския език. Разбира се, там, където е нужно, за някои от децата подготвяме специални упражнения за формиране или поправка на почерк.

Въпрос: С годините Академия КИТ се утвърди като образователен център за деца откриватели – деца, които развиват своя безкраен умствен и творчески потенциал. Учителите спомагат за изграждането на самоуверени, самостоятелни и успешни деца, като залагат на уменията на бъдещето. Как Школа Краснопис допълва и отговаря на целите на Академията?

В.К.: Усвояването на красив почерк не само помага за развитието на полезни качества като точност и усърдие. Да се ​​култивират такива качества като постоянство, дисциплина и точност с помощта на практикуване на красив почерк, разбира се, може. Но това не е самоцел. Както всяко от обученията на Академия КИТ, Школа Краснопис най-напред се стреми да насърчава разгръщането на творческия принцип и да облагородява душата. В края на краищата това е не само писането на писма, съчинения, списъци, а и уроците, комбиниращи  калиграфски и художествени търсения. Ще перифразирам една поговорка, като кажа, че старанието за красив почерк е музика не само за ушите, а и за очите.

Въпрос: Какво е „Златният триъгълник“?

Заниманията с краснопис и калиграфия развиват фини двигателни умения и в това отношение са много полезни за децата. Палец, показалец и среден пръст! Според физиолози когато държим химикалката, писалката или четката с три пръста, като писалката е върху средния пръст, палецът я поддържа отстрани и показалецът покрива върха и съвършено изпълнява функцията на натискане на писалката, допринасяме за развитието на 30% от мозъчната кора, която е отговорна за творческото развитие на личността. Това, от своя страна, засяга вече развитието на цялата личност като цяло.

Въпрос: Какво точно преподавате на децата в Школа Краснопис?

В.К.: Както в училище, така и ние залагаме на същите основи, но задачите в нашата дисциплина се различават. Ние също държим на „кръгчетата и ченгелчетата“, но се стараем да ги тренираме от друга гледна точка, за да не омръзват. Децата, а и много възрастни не умеят да пишат, защото в основата на обучението им не са открили и затвърдили смисъл. Ако в първите класове на училището не открият смисъл в буквите, думите, абзаците, то какво ще се случи в следващите. В нашите обучения всичко е метадисциплинарно. В програмата по ментална аритметика няма само аритметика, в залата за приложни изкуства няма само рисуване, шиене, лепене. В Школа Краснопис децата започват с калиграфски и други четки, овладяват нужните основи, а след това отиват на писалката и работят върху своя личен почерк. Разбира се, всеки път преминаваме през конкретно правописно правило и през най-интересното – със свои творчески минипроекти разговаряме за добродетели и се научаваме да пишем не само букви, но и декоративни калиграфски елементи.

Въпрос: От каква възраст има смисъл детето да посещава уроци по красив почерк и калиграфия?

В.К.:  Не може да се започне от всяка възраст и всичко е индивидуално. Например, работата с мастило не е толкова лесна. Когато все още има минимална сръчност на движенията, двигателните умения на пръстите не са достатъчно развити, мастилото лесно може да се разлее и да се замърсят ръцете, дрехите, помагалата. Всъщност това са само детайли. 🙂 ! Най-съществената причина да не приемаме деца под 8 годишна възраст е свързана с това, че държим те да са срещнали и усвоили уроците и изискванията за графемните изрази от своя начален учител в първи клас. Класическото ни разбиране е, че децата са по-склонни да правят разграничения в изискванията и границите за експерименти около 8-9 години.

Въпрос: Кога ще започне следващата група за начинаещи по Краснопис?

В.К.: Сега през октомври стартираме с нова група ученици, като занятията ще бъдат всеки четвъртък от 18:00 ч. в Академия КИТ в центъра на Пловдив. За повече информация може да се свържете с нас.

Школа Краснопис

11 май 2023 г.

18:00ч. – 19:30ч. /всеки четвъртък/

Академия КИТ Пловдив

Попитайте за голямата ни отстъпка при ранно записване до 31.07.2022 г.

Наличност: Все още има 2 свободни места.