Правило 1 | ниво 3 Б

Здравей,

Мими ще ни запознае с новите правила за бързо смятане с помощта на „Приятели“

Правило Приятел 4, едноцифрени, на сметало и на въображаемо

Пусни видео

Упражнение на правилото

 

Решаване на задачи в помагалото и попълване на отговорите с молив/ химикалка.

 

 

Забавна викторина

Results

#1. Разгадай кода

Изберете всички възможни

Повече наблюдателност

#2. Пресметни

#3. Пресметни

#4. Пресметни

Приключване

Запознай се с.....

Архимед

Архимед е математик и физик от Сиракуза
Роден в: Сиракуза, днешна Италия през 287 г. пр. н. е. – 212 г. пр. н. е.

Той е един от първите велики учени, създал науки като механиката и хидростатиката.
Изучавал дълги години математика в Египет
Успява да изчисли със забележителна точност приблизителната стойност на числото „Пи“,наричано понякога Архимедова константа.
Негово откритие е законът: „Всяко тяло, потопено в течност, олеква толкова, колкото тежи изтласканата от него течност“. Има легенда, че античният физик достигнал до това си откритие, взимайки си вана, и бил толкова въодушевен, че извикал : „Еврика! „. Оттогава това нарицателно се използва от всеки, когато осъзнае нещо очевидно.
Открива принципа на работа на лоста, свързан с известната му мисъл: 

 

„Дайте ми опорна точка и достатъчно дълъг лост, и ще повдигна Земята!“

 

Всички права запазени © Академия КИТ