За ползите от тренировките по ментална аритметика. Част 3

Разбиране вместо наизустяване

В първата и втората част на материала за ползите от менталната аритметика назовахме стимула за мозъка и ограничените възможности за грешки като две от реалните предимства на тази техника. Днес ще акцентираме върху една от най-важните ползи за всеки ученик, която решава проблеми в образователния процес. Менталната аритметика ни помага

Да разбираме вместо да помним наизуст

Заниманията по ментална аритметика увличат децата, тъй като включват в себе си дейности, развиващи дясното и лявото полукълбо. По този начин този сложен орган развива потенциала си по естествен път. Тренираният мозък позволява на учениците да разбират процесите и понятията вместо да опитват просто да наизустят.

Всички си спомняме как по конкретен предмет – например математика или физика – сме търсили смисъла на конкретния предмет и в много случаи той за нас се е състоял в чужди, отвлечени понятия заради липсата на креативна представа за същността и връзките с другите понятия.

„Какво всъщност е това?“, „Защо трябва да знам това?“ е обичайно бунтът ни срещу трудните уроци. Още тогава сме сигурни,  че „не мога да го запомня, ако не го разбирам“. Т.е. е налице откъсване на науката от полезрението на обучавания още в началото на неговото образование. Малцина от нас са имали късмета да преживеят математиката като красив и логичен език, физиката като прецизна естетика, биологията като песен за живота. А защо да не предоставим да децата си този шанс?

Освобождаване от стреса

Децата са родени експериментатори, лесно схващат техники и могат – при подходящи условия – да стават откриватели ежедневно. В предучилищна и начална училищна възраст всяко дете навлиза по някакъв начин в света на училищния стрес и всички ние знаем какво означава той. Знаем обаче и колко важно е детето ни да бъде успешен участник в образователния процес. Методът за трениране на мозъка развива неподозирани възможности за разбиране, което всъщност решава проблема с ежедневния стрес години наред. Един от най-чувствителните резултати на обучението по ментална аритметика е забележимото повишаване на успеха в училище просто защото детето се научава да мисли и предметно, и абстрактно едновременно и естествено.

Споделихме какво показва дългогодишният опит и наблюдения на преподавателите в Академия КИТ. Моля и Вие да споделите с нас, какво във Вашето дете се промени при обучението по ментална аритметика?

И още:

За ползите от тренировките по ментална аритметика – Част 1

За ползите от тренировките по ментална аритметика – ЧАСТ 2

За ползите от тренировките по ментална аритметика – ЧАСТ 4

Топ 6 умения, нужни на децата на бъдещето