За ползите от тренировките по ментална аритметика. Част 2

В първата част на статията посочихме, че заниманията с ментална аритметика в Академия КИТ тренират двете мозъчни полукълба – едното свързано с логическите и точни действия, а другото – с творчеството и креативността. Човешкият мозък е мускул, който има нужда от ежедневна стимулация, за да развива потенциала си. Както и в спорта, колкото повече практикуваш, толкова по-добра мускулатура и издържливост развиваш, като изпълняваш все по-правилно и без опасност от травми всяко упражнение. Като говорим за правилно изпълнение на физическите упражнения, в тази връзка е и втората полза, която се наблюдава при всички ученици, практикуващи ментална аритметика:

По-малко грешки

Защото простичките принципи на менталната аритметика са логични. Проучвания сочат, че децата от курсовете по ментална аритметика решават по-лесно математически проблеми, а с времето възможността за грешки се свежда до минимум. Това е така, защото детето вече е наясно как функционират цифрите. Тези умения се пренасят в останалите сфери на живота и така учениците, занимаващи се или занимавали се с ментална аритметика, се справят съвършено с проблеми във всичките си учебни и извънучебни дейности. (Менталната аритметика е училищна дисциплина в около 50 държави по света. А сещате ли се за удивителната точност и самостоятелност на японските деца още в тяхната ранна възраст!)


Придобитата способност на децата да разграничават правилното от грешното е в основата и на човешките добродетели – предизвикателство пред всеки възрастен по отношение на децата. С тази мисъл в Академия КИТ разширихме възможностите на децата, като създадохме авторската програма „Школа Питагор“, насочена именно към развитие на добродетелите благодарение на задълбочено познание за устройството на света, ролята на геометричните форми в природата, музиката и разбира се – значението на числата като естествена космологична основа.

Накратко, познаването на прости и основни принципи помага дори на децата в предучилищна възраст да се справят със ситуации логично и без грешки. В следващата част от материала ще посочим още една сериозна причина децата от 5 до 14 години да практикуват ментална аритметика.

И още:

За ползите от тренировките по ментална аритметика – ЧАСТ 3

За ползите от тренировките по ментална аритметика – ЧАСТ 4

Топ 6 умения, нужни на децата на бъдещето