Скоростта на променящия се свят налага да преосмислим образованието

Образование на бъдещето

Ако историята е някакъв ориентир, можем да очакваме, че висок процент от търсенето на работна ръка през 2030 г. ще бъде в нови видове професии, които все още не съществуват. Хората и бизнесите, които ще успеят да се трансформират в ерата на автоматизацията, са онези, които навреме оценят и развият нужните умения за всеки един служител.

Сериозен анализ на McKinsey Global Institute още през 2017 г. (преди пандемията и войната в Украйна) заключава, че при добър икономически растеж, иновации и инвестиции ще има достатъчно нови работни места, които да компенсират въздействието на автоматизацията, въпреки че в някои напреднали икономики ще са необходими допълнителни инвестиции според нашия сценарий за увеличаване на намаляване на риска от недостиг на работни места. Ковид 19 обаче твърде ускори технологичните процеси и по-голямо предизвикателство ще бъде да се гарантира, че работниците имат необходимите умения и подкрепа за преминаване към нови работни места. Държавите, които не успеят да се справят с този преход, могат да станат свидетели на нарастваща безработица и ниски заплати.

Какво е бъдещето на образованието?

Интересен е въпросът какво означава ускорената технологизация за уменията и заплатите в бъдеще при положение, че дори настоящите личностни и образователни изисквания за професиите, които имат растящо значение, са по-високи от тези за работните места, изместени от автоматизацията. В напредналите икономики професиите, които в момента изискват само средно образование или по-малко, отбелязват нетен спад в полза на автоматизацията, докато професиите, изискващи висше образование и списък с личностни качества, растат.

Какво е образованието на бъдещето?

По-долу цитираме статията на Бърнард Мар за Forbes от 21.01.2022 г., която ярко онагледява тенденциите и нуждите в образованието, което е нужно да бъде заложено като възможности за съвременните учещи деца.

Двете определящи бъдещи тенденции в образованието

Нашият свят се променя бързо. Скоростта на промяната, особено що се отнася до новите технологии, означава, че полуживотът на уменията се свива бързо. Дните на „работа за цял живот“ отминаха завинаги.

Образователният сектор трябва да се адаптира в съответствие с тази промяна и да отразява факта, че основните търсени умения в бъдеще ще бъдат много различни от това, което е било преподавано в миналото. С други думи, това, което преподаваме, трябва да се промени. Освен това начинът, по който преподаваме, също трябва да се промени, за да отрази бързата дигитализация, която се извършва във всички индустрии, не само в образованието.

Нека разгледаме тези две основни теми малко по-подробно, за да видим как е вероятно това, което преподаваме и как го преподаваме, да се трансформира през следващите няколко години.

Преосмисляне на това, което преподаваме

Образованието – на всички нива – трябва да се развива, за да научи децата на уменията, от които се нуждаят, за да успеят в нашия променящ се свят. Много от работните места, които днешните ученици ще работят, дори все още не съществуват. LinkedIn прогнозира 150 милиона нови технологични работни места през следващите пет години и почти всички роли в  доклада на LinkedIn „Нарастващи работни места“  за 2022 г. вече могат да се извършват дистанционно.

И така, какви умения ще бъдат от съществено значение за успеха? В своя документ за училищата на бъдещето Световният икономически форум очерта основни характеристики, които ще определят висококачественото обучение в бъдеще. Умения като:

 • Умения за глобално гражданство (включително информираност за по-широкия свят и устойчивост).
 • Умения за иновации и креативност (включително решаване на проблеми и аналитично мислене).
 • Технологични умения (включително наука за данни и програмиране, които според мен трябва да се предлагат като езикова опция, като стандарт).
 • Междуличностни умения (включително емоционална интелигентност, емпатия, сътрудничество и социално съзнание).

С удоволствие видях, че „меките“ умения като креативност и междуличностна комуникация попадат в списъка. Тъй като машините са в състояние да автоматизират все повече и повече задачи на работното място, нашите присъщи човешки социални и емоционални умения ще се превърнат в твърда валута на работните места в бъдещето. Имайки това предвид, бих добавил следното към списъка с основни умения:

 • Етика – като пример, AI етик [1]е длъжност, която започва да набира популярност, тъй като все повече компании се стремят да внедряват AI по етичен начин.
 • Разнообразие (културно многообразие и многообразие на мислене) – знаете ли, че броят на хората, наети като експерти по многообразието на работното място, се е увеличил с 64 процента през 2020 г.? Това може да бъде важен път в кариерата за бъдещето.

Преосмисляне на това как го преподаваме

Официалното образование възниква около времето на първата индустриална революция и е показателно, че общият ни подход към образованието се е променил малко оттогава. В класните стаи и лекционните зали по света студентите все още седят предимно с лице към дъската, слушайки как учителят им предава съдържание, което се очаква да запомнят.

Не целя да критикувам учители и преподаватели, далеч съм от това. Женен съм за учителка и съм изпълнен с възхищение и уважение към работата, която педагозите вършат. Но за да се преподават уменията, необходими за просперитет в 21- ви век, и за да се създадат лидери, от които нашият свят се нуждае, начинът, по който се предоставя образованието, трябва да се адаптира.

По-конкретно, вярвам, че учителите на бъдещето ще станат посредници , а не доставчици на съдържание. Някои от ключовите фактори за тази промяна са:

 • Повече дигитализирано съдържание и онлайн обучение – тенденция, която беше драстично ускорена от пандемията COVID-19.
 • По-персонализирано, самостоятелно и самонасочено обучение – при което обучението става много по-гъвкаво и се настройва така, че да отговаря на нуждите на всеки ученик.
 • Повече съвместно обучение, базирано на проекти и проблеми – което отразява по-добре работното място на 21 век .
 • По-ефективно учене – защото, според проучване на Microsoft , хората сега имат продължителност на вниманието от около осем секунди. (По-малко от това на златна рибка![2]) В бъдеще повече образование ще трябва да бъде предоставяно като съдържание на малки хапки, които да се похапват.
 • По-завладяващо учене – използване на технологии като виртуална реалност и разширена реалност, за да вдъхнат живот на темите и да потопят учениците в даден предмет.

……………………

Няма съмнение, че училището на бъдещето ще предлага учебна програма, която се стреми да развие умения като лидерство, сътрудничество, предприемачество, критично мислене, активно гражданство, социално съзнание чрез проекти и приложение в реалния свят. Тези умения стават все по-скъпи на пазара на труда просто защото изкуственият интелект не би могъл да постигне личностно развитие. Не само по света, но и в България вече има училищни ръководители и хора с визионерски поглед, които – въпреки пречките – успяват да внедряват и подпомагат развитието на учениците си чрез новаторски програми и практически подходи, като същевременно балансират и запазват нужния и свойствен за институцията на образованието консерватизъм.

[1] AI ethicist – етúк по изкуствения интелект – бел. наша.

[2] (вижте един от най-ефективните доказани методи за концентрация при децата в Академия КИТ)

Вижте и кои са ТОП 6 умения, нужни на децата на бъдещето