Школата на Питагор като основа за децата в изучаването на точните науки

Школата на Питагор за деца Пловдив

Математиката е гимнастика за ума така, както спринтът е гимнастика за тялото. Тази наука спомага за развитието на интелекта и формира логическото мислене. Затова си струва детето да се обучава още от ранно детство. В отговор на въпроса „Как да създадем интерес у детето към „скучните“ цифри и фигури?“ Академия КИТ разви своята авторска програма „Школа Питагор„. Убедени сме, че точно днес е необходимо да се използва онази методика, която се появила в Античната школа на Питагор. Нейните методи спомагат науката не просто да се слуша и изучава, но и да се възприема на физиологично и психоемоционално ниво.

Какво научават учениците в „Школа ПИТАГОР“?

 • Защо математиката е езикът на Земята? Как геометрията се оказва езикът на Вселената?
 • Как тя е свързана с всичко около нас? Значенията на числата сами по себе си, числата на маите, Китай, Египет, Рим.
 • Какво представлява геометрията – съвършените геометрични тела.
 • Как числата се проявяват в музиката?
 • Числата и небесните тела.
 • Как числата са свързани с добродетелите?

Обучението ни е базирано на принципите, изучавани от питагорейците и е напълно адаптирано за деца.

Вместо история

Питагор е всепризнат математик и философ от Античността, чийто живот е познат и непознат едновременно. Известното за него е разказано и в Уикипедия. В младежките си години той пътешествал, натрупал знания от различни култури, върнал се на родния остров Самос, след което емигрирал в Италия, където започва своята научна дейност. Читателите, които са проследили последната лекция на златния учител на България Теодосий Теодосиев, вероятно в момента си припомниха частта, в която той говореше за пътуването, изучаването, интелекта и формулата на успеха. Може да видите цялата лекция и тук:

Да се върнем на Питагор.

Постиженията на философа в областа на математиката

 • Теоремата на Питагор – важна част от Евклидовата математика;
 • Изучаването на числата (прости и сложни, четни и нечетни, безгранични и ограничаващи);
 • Геометрия на праволинейните фигури и тяхната конструкция;
 • Познаване на пропорциите и техния състав;
 • Дедуктивни методи в математиката;
 • Аритметични, геометрични и хармонични средни.
Статуя на Питагор
Статуя на Питагор на о. Самос

През 6 – 4 в.пр.н.е. се е появила знаменитата школа на Питагор. Това движение е способствало за развитието на съвременната наука и на негова база стъпва и „Школа Питагор“ на Академия КИТ, адаптирана за деца. Наричаме ги „малки питагорейци“, които усвояват практически следното:

Принципи на Питагорейската школа

Движението, основано от философа, се популязирало доста широко в древния свят. В школата на Питагор имало своите правила и ограничения и НЕ ВСЕКИ бил приет да се учи там. Уроците се провеждали в комфортна атмосфера, с използване на асоциации и обсъждания. Нашата „Школа ПИТАГОР“ работи по същия начин.
Ето и принципите, които изучаваме и развиваме при децата:

 • Пространствено мислене. Мястото на фигурата в пространството (плоско и обемно, просто и сложно);
 • Възприемане на обектите в пространството (статични и подвижни, десни и леви);
 • Осъзнатост. Сравняване (мъжко и женско, добро и зло; светлина и тъмнина; право и криво);
 • Анализ на цифрите (четни и нечетни, ограничени и безкрайни, единични и кратни);
 • Системно мислене;
 • Анализ и търсене на взаимовръзки;
 • Дълбоко разбиране и осъзнаване на човешките добродетели.

Простите принципи на обучение се оказват доста ефективни както в древни, така и в модерни времена. „Малките питагорейци“ се учат да виждат цялата картина на обкръжаващия свят, като наблюдават и анализират малките детайли. Също като предшествениците ни.

Съвременен подход

Основните методи на школата на Питагор са възприети и се прилагат успешно сред курсистите ни. Обучението, разработено от г-жа Кристина Върбанова, се базира на основни и доказани принципи в съвременното образование:

 • Анализ. „Малките питагорейци“ се учат да намират неизвестните елементи. Започват с търсене на детайлите и количеството им. Това помага за решаването на сложни практически и творчески задачи.
 • Сравнение. Важно е да им се покаже разликата между обектите. В занятията децата сравняват по характеристики – цвят, форма, големина. Развива се логиката и спомага да се правят различни асоциации.
 • Възприятие. Изучаването на геометрията без пространствено мислене практически е невъзможно! Затова тук от първия до последния урок те сами сглобяват съвършените тела, докосват и експериментират със звука и други природни явления. Не е достатъчно само да виждат картинки на екрана си вкъщи, но да научат за структурата, смисъла и свойствата чрез „правене“. Това са методите, които работят при всяко едно дете. Не просто заучаване наизуст, но да се учат да виждат, да разбират и сътворяват решенията. Слоганът ни е „Всяко дете е откривател!“ и Школа ПИТАГОР изпълнява част от мисията ни да го направим такова!