Образование на бъдещето

Скоростта на променящия се свят налага да преосмислим образованието

Ако историята е някакъв ориентир, можем да очакваме, че висок процент от търсенето на работна ръка през 2030 г. ще бъде в нови видове професии, които все още не съществуват. …