Изкуството е важен фактор за интелектуалното развитие на децата.

Всички видове художествено–творчески дейности са свързани с важни психични процеси: възприятие, образно мислене, въображение, внимание и памет.

Чрез стимулиране активността при развитието на изобразителните способности обогатява естетическото, познавателното, интелектуалното и творческото развитие  на децата. Постепенно тяхната чувствителност към красотата се обогатява и се принася във всяка друга дейност.

Вашето дете е откривател!

Академия КИТ ви предлага богата гама от приложни изкуства. Работим с различни материи и децата при нас научават разнообразни творчески техники.

Тъкане

Изонит

Оригами
Макраме
Икебана

Плъстене

Заниманията по приложни изкуства не само научават детето да рисува, оцветява, моделира или конструира, те развиват качества, които ще му помагат в бъдещия живот.
Търпение, изобретателност, самочувствие, изразяване на вътрешния свят и уважение към работата на другите са големите ползи от заниманията с изкуство.

Най- вълнуващото приключение за вашите деца е с нас Академия КИТ