Проведе се състезанието „Математически тайни и загадки с абакус“

На 18 май 2022 г. се проведе състезанието по ментална аритметика „Математически тайни и загадки с абакус“ 2021-2022 г. в гр. Пловдив. То беше организирано в ОУ „Кочо Честеменски“ от Съвета на настоятелите на сдружение Училищно настоятелство „Кочо Честеменски“ гр. Пловдив и Академия КИТ.
Събитието е под патронажа на заместник-декана на Факултета по математика и информатика в ПУ „Паисий Хилендарски“ – проф. д-р Боян Златанов. Заедно с г-жа Златка Алдженаби – директор на едноименното училище, Кристина Върбанова – основател и автор на програмата по ментална аритметика на Академия КИТ, и Раделина Маринова – председател на Съвета на настоятелите, той приветства събитието, като подчерта важността на дейности като менталната аритметика за развитието на бъдещи учени откриватели. Проф. д-р Златанов акцентира и върху това, колко висока стойност за самочувствието и разгръщането на потенциала у децата носи участието им в ползотворни училищни и извънучилищни състезателни формати като днешния.
В надпревара по бързо смятане имаха възможност да участват деца от подготвителна група (5-6 годишни), както и ученици от 1 до 4 клас от целия град. Те разполагаха с 60 минути и своя личен абакус за първата част на състезанието, за да се справят с 65 задачи по ментална аритметика в 3 нива, с различна степен на трудност.

Първият, който приключи състезанието, беше Георги, който беше се справил с предизвикателството за завидните 12 минути! Последваха го Иван и Богдан, а останалите участници също не закъсняха да решат задачите. Повечето от тях признаха, че не са срещнали трудност и са опитали да бъдат максимално концентрирани. На други пък участието в състезание им е за първи път.
Какви ще са резултатите и класирането на взелите участие ще узнаем след броени дни. Първите трима по резултати от всяко ниво за участие ще бъдат специално поздравени и наградени на 1 юни.