Тийн проблем: „Просто не мога да кажа „НЕ“!“

Защо не можем да казваме НЕ?

Навсякъде по света възприятието на обществото придава конотация на негативно чувство на думата „НЕ“. По този начин ни е трудно да погледнем в очите на другия и да кажем „НЕ“ предварително. Чувстваме, че нашето „НЕ“ може да звучи грубо или да нарани другите.

В края на краищата, ние искаме да изглеждаме добре пред света, нашата основна човешка потребност иска да бъдем социално приемливи и харесвани. Необходими са смелост и почтеност, за да кажеш „НЕ“. Това се случва поне веднъж дневно на всеки възрастен. Представете си сега какви усилия са нужни на един тийнейджър да каже „НЕ“.

В действителност „НЕ“ е неутрална дума. Точно обратното на „да“.

Тийнейджърът в училищна среда

Жизнената фаза на тийнейджърите започва с пубертета, който става вирусен, често надделявайки над общите им мисловни способности. Те развиват силно желание да бъдат харесвани от приятелите си, имат своя „компания“, стават известни, имат силна идентичност в социалните медии и т.н.

Тяхното училище също смята, че трябва да участват и да бъдат част от някаква обществена дейност или функция. Има натиск да се правят неща, които училищната система и менторите смятат за много важни за тяхното развитие.

В цялата тази суматоха е трудно дори да се разбере от тийнейджъра: кое е правилно за тях и кое е без значение. Училището третира всяко дете като едно и също. Но от друга страна всеки е различен. За тях е важно да анализират какво наистина обичат да правят.

Освен това да могат да казват „не“, когато чувстват, че нещо не е както трябва. Това е времето, когато те трябва да изследват себе си.

Родителите на тези тийнейджъри също трябва да позволят на децата си да изследват своите таланти. Не е задължително всеки тийнейджър да прави всичко. В крайна сметка те трябва да изберат една кариера и един начин на живот.

Решения

Тийнейджърите трябва да започнат да развиват навика да казват „НЕ“ на неща, които са без значение за тях, и да обсъждат защо се чувстват така с близките си.

Периодът на пубертета е решаващ момент. Ако навикът не е развит на този етап, е много вероятно неумението на индивида да казва „НЕ“ да остане за цял живот.

Фокусът на нашия „Тренинг за тийнейджъри“ е насочен именно към инструментите за поставяне на здравословни граници, за да може Вашият тийнейджър да:

  • Отстоява себе си;
  • Поставя лични граници;
  • Преценява кога да казва “Да” и как да казва “Не”;
  • Не се влияе от желанията на съучениците си, а преценява кое е добро за него;
  • Да поставя ясно граници в училище;
  • Да търси своя житейски успех!

Кога ще се проведе?

12 юни 2022 г.

26 юни 2022 г.

Към „Тренинг за тийнейджъри. Граници в общуването“.