Корекция   на  почерка  и  развитие на  интелекта:  каква  е  връзката?

Почерк на детето и интелект

Свързан  ли  е  красивият почерк  с  развития  мозък?  Може  ли  с подобряването на почерка да се подобри и представянето  на детето в училище?

Трябва  ли  да  се  коригира  почеркът  на  детето  още в  началното  училище, за да  се научи то да  пише  бързо  и  красиво и само това ли е ЦЕЛТА на красивото писане? Учителите  в  по-горните  класове  не  обичат  да  се  занимават  с  почерка. 

Почерк  и  интелект

         Не е случайно, че често при  разследване полицейските  доклади  съдържат  експертиза  на  почерка. Безспорно писането на ръка  развива  мозъка по определен начин. Според проф. Татяна Черниговска, доктор  на  биологическите  науки, е полезно за  мозъка да се  пише  с  ръцете, особено ако се прилагат и методи на калиграфията, съчетани с развитието на стремежа да  се пише  грамотно.

        От своя страна професор  Валерий  Семченко – доктор  по  медицина, занимаващ  се  повече  от  40  години  с  изследвания  на  главния  мозък,  пише: „Почеркът  е  материално  изображение  на  психоневрологичното  състояние на  човека. Красивият  почерк  свидетелства  за  логическото  мислене, за способности за вземане  на  верни  решения, адекватни  на  поведенческите  реакции.“ Изследванията показват, че  когато се  пише  на ръка  в  главния  мозък  се  активират  когнитивни  процеси,  развиващи следните качества на ума:

  • Последователност;
  • Самостоятелност;
  • Бързина;
  • Дълбочина на мисълта;
  • Гъвкавост.

Какво  представляват тези качества   на   ума?       

     Гъвкавост  означава подвижност  на  мисленето,  способност  за  творчество,  за иновативност и оригиналност.  (Обратното качество е инертност –  бавно  мислене,  използване  на чужди  мисли.) Гъвкавостта  развива  ума и  не  позволява  на  мозъка  да  спи и мързелува. Това качество  на ума  е  свързано  със  силната креативност  и  изобретателност.

    Дълбочина  на  ума.  Това качество позволява  на  ума  да  вникне  в  същността на  предметите, ситуациите, явленията. (Противоположно на дълбочината на ума е повърхностното  мислене, в което не  вижда и вниква в същественото, нежелание  да  се разбират причините  за  явленията. Красивото  писане  на  ръка, започвайки  от  училищните  години,  е  значимо  и  съществено. Знаете ли, че в тази връзка високопоставените  чиновници  в  Китай  полагат  изпити  по  калиграфия, за да бъдат оценени умствените им способности!

Бързината на ума  говори  за  адекватност, за бързи  реакции. Хората  с  бърз  ум  са находчиви, съобразителни, правилно  действат  за  кратко  време благодарение на много  бързите си реакции.

 Широта на  ума  или  широк  кръгозор означава  човек  да  възприема  света  в  неговото  многообразие, стремеж  на  личността  да  опознае  обкръжаващата  го  действителност. Може да се каже, че той прави „висок  птичи  полет“ с  помощта  на  листа  и  писалката. Доц. Павел  Леонтиев – физик  от  Казахстанския  университет,  на базата на много свои изследвания,  твърди, че почеркът  е  „отражение  на  твоята  глава, отражение  на твоето  логическо  и системно  мислене. Ако  на твоя лист е  бъркотия, то и в главата ти  също  е така.“

     Самостоятелност – изключително важно качество на  ума. Това е умението  да  съставяш  задачите си и да намираш  решението  им. Съществува  и  качество  самокритичност, когато  човек  умее  правилно  да  открива  силните и  слаби  страни на  своя  характер.

Интересно е, че с измененията в почерка  се изменя и  характерът  на  детето, което добавя: откровеност, прилежност, стресоустойчивост, целеустременост.     

Става ясно наистина, че  работейки  над  своя  почерк, децата отключват врати и влизат с по-голяма лекота в пространствата, където се развива интелектът. Особено  децата  със  своя  пластичен  мозък,  готови  за  непрекъснати промени в името на откривателството! В Академия КИТ всяко дете е откривател, а Школа Краснопис е път към овладяването на най-силното оръжие – словото!

Може да се запознаете и със следните наши материали по темата:

Топ 6 умения, нужни на децата на бъдещето

Почерк и правопис – основа за интелектуалната грамотност при децата