Краснопис с модерна калиграфия

Най-честите причини за лош почерк при децата и защо трябва да работим върху краснописа

Списък с най-честите причини за лош почерк   Училищата нямат отделен предмет по краснопис, който да подпомогне изграждането на хармоничен почерк, както беше преди. Програмата не отчита особеностите на децата, …

Почерк на детето и интелект

Корекция   на  почерка  и  развитие на  интелекта:  каква  е  връзката?

Свързан  ли  е  красивият почерк  с  развития  мозък?  Може  ли  с подобряването на почерка да се подобри и представянето  на детето в училище? Трябва  ли  да  се  коригира  почеркът  на  …

Уроци по краснопис Пловдив

Почерк и правопис – основа за интелектуалната грамотност при децата

Значението на почерка Все по-често чуваме от „съвременни“ хора, че писането на ръка, почеркът скоро ще бъдат излишни; че цифровите технологии ги правят безсмислени и повечето хора използват клавиатурата и …