Школата на Питагор за деца Пловдив

Школата на Питагор като основа за децата в изучаването на точните науки

Математиката е гимнастика за ума така, както спринтът е гимнастика за тялото. Тази наука спомага за развитието на интелекта и формира логическото мислене. Затова си струва детето да се обучава …